Cho thuê nhà xưởng
Cho thuê nhà xưởng
Cho thuê nhà xưởng MỸ Hạnh Bắc, Long An, DT 1500m2, giá 45Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng MỸ Hạnh Bắc, Long An, DT 1500m2, giá 45Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng đường TL9, Mỹ Hạnh bắc, đức hòa long an, gần khúc ngã 3 mỹ hạnh, giá Hóc Môn, DTKV 1500m2, xây dựng 1300m2, có văn phòng, Trạm điện 250KVA, Đường Container 40 feet, tiện làm nhụa, bao bì, mộc…giá 45Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng Đường 824, mỹ hạnh, Đức Hòa, Long An

Cho thuê nhà xưởng Đường 824, mỹ hạnh, Đức Hòa, Long An

Cho thuê nhà xưởng ở mỹ hạnh, đức hòa long an, DTKV 5900m2, Xây dựng 3200m2, có văn phòng, trạm điện 560KVA, đường container 40 feet, có PCCC, tiện làm cơ khí…giá 160Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh, Long An, DT 7000m2, giá 200tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh, Long An, DT 7000m2, giá 200tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, DTKV 7000m2, Xây dựng xưởng+ văn phòng = 3200m2, có PCCC, Trạm điện, Đường container 40 feet, tiện làm cơ khí, mộc, bao bì, kho hàng…giá 200Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng KCN Hải Sơn, DT 5600m2, giá 200Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng KCN Hải Sơn, DT 5600m2, giá 200Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng trong KCN Hải Sơn, đức Hòa, Long An, DTKV 5600m2, xây dựng 3500m2, có PCCC, Trạm Điện 560KVA, Đường Xe Container 40 feet, có văn phòng , tiện làm may mặc, in, kho hàng, bao bì, nhựa….giá 200TR/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng KCN Hải Sơn, DT 5600m2, giá 200Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng KCN Hải Sơn, DT 5600m2, giá 200Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng trong KCN Hải Sơn, đức Hòa, Long An, DTKV 5600m2, xây dựng 3500m2, có PCCC, Trạm Điện 560KVA, Đường Xe Container 40 feet, có văn phòng , tiện làm may mặc, in, kho hàng, bao bì, nhựa….giá 200TR/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng mỹ hạnh bắc, DT 2100m2, giá 67Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng mỹ hạnh bắc, DT 2100m2, giá 67Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng ấp rừng sến, mỹ hạnh bắc, đức hòa, long an, cách khúc ngã 3 mỹ hạnh 6km, cách cầu lớn hóc môn 9km, DT 2100m2, xưởng cao, đẹp, đường contairer 40 feet, trạm điện 250KVA, tiện làm mộc, bao bì, kho hàng, nhựa, cơ khí…giá 67Tr/Tháng. LH Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh Bắc, DT 1400m2, giá 45Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh Bắc, DT 1400m2, giá 45Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng ấp rừng sến, mỹ hạnh bắc, đức hòa, long an, cách khúc ngã 3 mỹ hạnh 6km, cách cầu lớn hóc môn 9km, DT 1400m2, xưởng cao ráo đẹp, đường container 40 feet, trạm điện 250KVA, tiện làm kho hàng, cơ khí, nhựa….giá 45Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng đức hòa, long an, DT 3000m2, giá 120Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng đức hòa, long an, DT 3000m2, giá 120Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng đức hòa long an, ngay khúc bùi văn ngọ, DT 3000m2, xây dựng hết, có trạm điện 560KVA, có văn phòng, đường xe container 40 feet, có PCCC, tiện làm nhựa, ó keo, cơ khí….giá 120Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788


Cho thuê nhà xưởng xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An, DT 5000m2, Giá 40Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An, DT 5000m2, Giá 40Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng xã đức lập thượng, đức hòa, long an, cách ngã 3 mỹ hạnh 14km DTKV 5000m2, Xây dựng 1400m2, có văn phòng, phòng cho công nhân ở lại, trạm điện 320KVA, Có PCCC, đường cotainer 40 feet, tiện làm nhựa, mây tre lá, cơ khí, mộc…giá 40Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh bắc, long an, DT 2400m2, giá 70Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng Mỹ Hạnh bắc, long an, DT 2400m2, giá 70Tr/Tháng

Cho thuê nhà xưởng xã mỹ hạnh bắc, đức hòa , long an, cách ngã 3 mỹ hạnh 5km, DT 30x80 = 2400m2, xây dựng hết, xường cao ráo đẹp, có văn phòng, trạm điện 250KVA , PCCC, đường cotainer 40 feet, tiện làm may mặc, bao bì, kho hàng, thực phẩm…giá 70Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng Trong KCN Hải Sơn, DT 5000m2, giá 170tr

Cho thuê nhà xưởng Trong KCN Hải Sơn, DT 5000m2, giá 170tr

Cho thuê nhà xưởng trong KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An, DTKV 5000m2, Xây dựng 3600m2, có văn phòng, trạm điện, tiện làm bao bì, cơ khí, mộc, nhựa…giá 170Tr/Tháng. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho thuê nhà xưởng trong KCN Hài sơn, Giá 2,5USD/M2

Cho thuê nhà xưởng trong KCN Hài sơn, Giá 2,5USD/M2

Cho thuê nhà xưởng trong KCN hải sơn, xưởng cao ráo, đẹp, có trạm điện 300KVA, DT xưởng 2000m2, giá 2.5USD/M2, văn phòng 400m2, giá 3.5USD/m2. Lh Mr Quyền: 0903639788

Cho Thuê Nhà Xưởng Đức Hòa, long An, DT 8200m2, Giá 2,5USD/m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Đức Hòa, long An, DT 8200m2, Giá 2,5USD/m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Trong Cụm Khu Công Nghiệp, Đức Hòa, Long An, giáp KCN Tân đô, giáp bình chánh, DT 8200m2, có PCCC, Trạm Điện, Tiện làm nhiều nghành nghề….giá 2,5USD/m2. LH Mr Quyền: 0903639788

Cho Thuê Nhà Xưởng Đức Hòa, long An, DT 4800m2, Giá 2,5USD/m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Đức Hòa, long An, DT 4800m2, Giá 2,5USD/m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Trong Cụm Khu Công Nghiệp, Đức Hòa, Long An, giáp KCN Tân đô, giáp bình chánh, DT 4800m2, có PCCC, Trạm Điện, Tiện làm nhiều nghành nghề….giá 2,5USD/m2. LH Mr Quyền: 0903639788

Cho Thuê Nhà Xưởng Đức Hòa, long An, DT 3400m2, Giá 2,5USD/m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Đức Hòa, long An, DT 3400m2, Giá 2,5USD/m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Trong Cụm Khu Công Nghiệp, Đức Hòa, Long An, giáp KCN Tân đô, giáp bình chánh, DT 3400m2, có PCCC, Trạm Điện, Tiện làm nhiều nghành nghề….giá 2,5USD/m2. LH Mr Quyền: 0903639788